Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

THỂ LOẠI TRUYỆN: XUYÊN KHÔNG

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Handyman Saitou In Another World Chapter 75

Handyman Saitou In Another World

50.569 lượt xem
13 tháng trước
Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống Chapter 212

Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống

116.864 lượt xem
2 giờ trước
Đánh Bại Chư Thiên Chapter 113

Đánh Bại Chư Thiên

48.220 lượt xem
12 tháng trước
Cưỡng Ép Hoàng Thái Tử Điện Hạ Chapter 13

Cưỡng Ép Hoàng Thái Tử Điện Hạ

35 lượt xem
8 ngày trước
Cứu Mạng! Nhân Vật Phản Diện Tôi Viết Đã Tới Cửa Rồi Chapter 5

Cứu Mạng! Nhân Vật Phản Diện Tôi Viết Đã Tới Cửa Rồi

53 lượt xem
4 ngày trước
Bạch Nguyệt Quang Cô Ấy Không Muốn Đi Theo Cốt Truyện Chapter 6

Bạch Nguyệt Quang Cô Ấy Không Muốn Đi Theo Cốt Truyện

62 lượt xem
4 giờ trước
Phương Pháp Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi Chapter 90.2

Phương Pháp Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi

318.333 lượt xem
7 tháng trước
Tôi sẽ ở ngay bên cạnh nam chính Chapter 25

Tôi sẽ ở ngay bên cạnh nam chính

275 lượt xem
33 ngày trước
Lần này tôi sẽ yêu thương bản thân hơn Chapter 66

Lần này tôi sẽ yêu thương bản thân hơn

30.784 lượt xem
127 ngày trước
Trở Thành Chủ Nhân Của Ác Ma Chapter 26

Trở Thành Chủ Nhân Của Ác Ma

451 lượt xem
36 ngày trước
Tôi Sẽ Nuôi Dưỡng Con Của Nam Nữ Chính Chapter 54

Tôi Sẽ Nuôi Dưỡng Con Của Nam Nữ Chính

527 lượt xem
19 ngày trước
Cô Cả Khí Phách Trở Về Vả Mặt Kẻ Thế Thân Chapter 13

Cô Cả Khí Phách Trở Về Vả Mặt Kẻ Thế Thân

354 lượt xem
34 ngày trước
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết Chapter 124

Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết

255.608 lượt xem
10 tháng trước
Vị Hôn Thê Khế Ước Của Công Tước Chapter 62

Vị Hôn Thê Khế Ước Của Công Tước

1.629 lượt xem
20 giờ trước
Ta Thật Không Muốn Học Cấm Chú Chapter 2

Ta Thật Không Muốn Học Cấm Chú

424 lượt xem
62 ngày trước
Tôi Sẽ Trở Thành Nhân Vật Chính Trong Trò Chơi Giam Cầm Chapter 17

Tôi Sẽ Trở Thành Nhân Vật Chính Trong Trò Chơi Giam Cầm

778 lượt xem
32 ngày trước
Nữ Chính Ta Xin Từ Chối Bộ Não Yêu Đương Chapter 4

Nữ Chính Ta Xin Từ Chối Bộ Não Yêu Đương

264 lượt xem
64 ngày trước
Trước Ngày Tận Thế, Ta Và Bạn Gái Lại Chém Giết Lẫn Nhau Chapter 12

Trước Ngày Tận Thế, Ta Và Bạn Gái Lại Chém Giết Lẫn Nhau

1.061 lượt xem
66 ngày trước
Ta Có Trăm Triệu Năm Tu Vi Chapter

Ta Có Trăm Triệu Năm Tu Vi

115 lượt xem
N/A
Toàn dân chuyển chức: Ngự Long sư là chức nghiệp yếu nhất? Chapter 13

Toàn dân chuyển chức: Ngự Long sư là chức nghiệp yếu nhất?

918 lượt xem
24 giờ trước
Đại ái Ma Tôn, nữ đồ đệ đều muốn giết ta Chapter 7

Đại ái Ma Tôn, nữ đồ đệ đều muốn giết ta

1.013 lượt xem
15 giờ trước
Toàn dân chuyển chức: Ngự Long sư là yếu nhất nghề nghiệp? Chapter 2

Toàn dân chuyển chức: Ngự Long sư là yếu nhất nghề nghiệp?

178 lượt xem
73 ngày trước
Ta Sáng Tạo Truyền Thuyết Đô Thị Chapter 41

Ta Sáng Tạo Truyền Thuyết Đô Thị

1.215 lượt xem
3 ngày trước
Cuồng Đồ Tu Tiên Chapter 125

Cuồng Đồ Tu Tiên

3.084 lượt xem
76 ngày trước
nhà cái uy tín